Брандиране на търговски обект

Какво е брандиране на търговски обект

Брандирането на търговски обект  представлява “обличане“ на обекта в  рекламна или бранд визия, която на  привлича вниманието на потенциалния клиент и идентифицира обекта и го прави лесно откриваем сред останалите търговски обекти.

Видове рекламно брандиране.

I. OUTDOOR РЕКЛАМА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

  1. Брандиране на витрини на търговските обекти.
  2. Цялостно обличане на фасадата търговския обект с рекламна визия.
  3. Брандиране чрез специално създадени светещи рекламни съоръжения.
  4. Използване на рекламни указателни табели.

 

II. INDOOR РЕКЛАМА НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

1. Брандиране на щандове и мобилни стелажи.

2. Брандиране на касова зона.

3. Брандиране на вътрешни витрини.

4. Брандиране на специално обособени продуктови зони.

5. Леки рекламни преместваеми съоръжения.

6. Използване на рекламни дисплеи.

Брандиране на търговски обект - процесът.

  • Извършване на оглед, консултация и вземане на размери на рекламните площи.
  • Заснемане на обекта и рекламните площи, за създаване на комютърна визуализация.
  • Изготвяне на дизайн и предварителна компютърна визуализация.
  • Обсъждане и одобряване на дизайна от клиента.
  • Изработка на рекламните елементи.
  • Монтаж

Материали за брандиране на обекти