Дигитална комуникация

КАКВО Е ДИГИТАЛНА КОМУНИКАЦИЯ ?

Дигитална комуникация е  абонаментна услуга за интегрирано и ефективно използване и управление на 9 дигитални комуникационни
канала. Чрез тези комуникационни канали вие ще предавате рекламна информация, за нови продукти, услуги и промоции до своите настоящи и потенциални клиенти.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ДИГИТАЛНА КОМУНИКАЦИЯ ?

С услугата дигитална комуникация вие осигурявате за вашият бизнес, не само отлично работещи и доказано ефективни комуникационни канали, но също така разполагате с експертен екип от високо квалифицирани специалисти.  Основен приоритет на тези специалисти е да планират, подготвят и представят вашата информация, чрез интегрирано използване на 9-те комуникационни канали пред настоящите ви и потенциални клиенти.

ПРЕДИМСТВА НА ДИГИТАЛНА КОМУНИКАЦИЯ.

Сигурна комуникация с потвърждаване на получената информация.
2. Предаване на информацията в моментални, кратки и планирани срокове.
3. Интегрирано използване на съвременни и класически методи за предаване на информация – SMS, Viber, Messenger, Newsletter, Google ads, Facebook ads, YouTube, кратки известия, Special offer - pop up;

Дигитални комуникационни канали

Кои канали да използваме? Кога да ги използваме? Какви са техните предимства?

SMS


През годините SMS услугата все още си остава един от най-бързите, надеждни и ефективни начини за комуникация. Съобщенията са съставени само от 160 символа, които на пръв поглед изглеждат малко, но всъщност може да предадете най-важната информация. Статистиката показва, че хората четат текстовите съобщения на телефона си веднага в над 95% от случаите.

ПРЕДИМСТВА НА SMS

 1. SMS съобщенията се получават от всички мобилни телефони (смарт и обикновени GSM телефони).
 2. Получените SMS-и се четат в над 95% от случаите до 15 минути след получаването им.
 3. Не е необходима интернет свързаност.
 4. Измеримост.
 5. Ниска цена

КОГА ИЗПОЛЗВАМЕ SMS?

 1. Необходимост за бързо известяване.
 2. Периодични напомняния.
 3. Напомняне за предстоящо събитие.
 4. Организационни дейности.
 5. В населени места със слаба Интернет свързаност.
 6. Като втори комуникационен канал, когато mailing кампанията е с нисък % на open/read.

КАКВО ВКЛЮЧВА УСЛУГАТА SMS КАМПАНИЯ:

 1. Изпращане на SMS до голям брой получатели в кратък срок.
 2. Персонализиране на SMS съобщението (име на получателя, номер на фактура, услуга).
 3. Фиксирана цена за SMS и за трите оператора.
 4. Административен екип за кампанията.
 5. Отчет на успешно доставените SMS.

Viber


Viber е един от най-бързо развиващите се комуникационни канали, който вече е достъпен и предпочитан вариант за сигурна комуникация между бизнеса и клиента. При самостоятелното използване на Viber като комуникационен канал, ефективността му за предаване на бизнес информацията е около 70-75% с тенденция, тя да се увеличава. Но при комбинирането му с SMS услугата ефективността на предаване на информацията достига до над 99%

Предимства при използване на – Viber

 1. Предаване на информационни съобщения с обем до 1000 символа (на кирилица или латиница).
 2.  Възможност за добавяне към информационното съобщение на лого, картинка, бутон с активен линк към уеб сайт, конкретен продукт от онлайн магазин или конкретна промо уеб страница.
 3. Висока измеримост на резултата и ефективността.
 4. Възможност за изпращане до големи списъци с абонати (клиенти).
 5. Възможност за персонализиране на предаваната информация.

Кога използваме Viber?

 1. Искаме да създадем по-атрактивни информационни съобщения или предложения.
 2.  Целим по-бърза интеракция от получателя на информацията.
 3. Целим бърза обратна връзка от получателя на информация – кратки проучвания.
 4. Целим максимално висок % на информираност в комбинация с SMS – при липса на използване на Viber

Какво включва услугата Viber кампания:

 1. Създаване и администриране на информационния канал.
 2. Създаване на Viber съобщението - текст и адаптация на рекламни изображения.
 3. Персонализиране на Viber съобщението.
 4. Изпращане на информация само чрез Viber до голям брой получатели в кратък срок.
 5. Изпращане на информация чрез Viber до голям брой получатели в комбинация с SMS за по-висок % ефективност, ако получателя не използва viber.
 6. Фиксирана цена за Viber съобщение.
 7. Месечен отчет на успешно доставените Viber съобщения.
 8. Създаване на целева уеб страница - Landing page.
 9. Създаване на рекламно изображение.

Messenger


Messenger – е известен на потребителите много по-отдавна от колкото други аналогични възможности за комуникация. Той успешно се наложи и остана традиционно предпочитан вариант за комуникация за голяма част от потребителите, които активно комуникират в социалната мрежа Facebook. Сега на бизнеса се предоставя възможност да използва и Messenger като комуникационен канал за предаване на информация към своите клиенти.

Предимства при използване на – Messenger

 1. Изпращане на информационни съобщения до 1000 символа.
 2. Изпращане на рекламни изображения, видео, забавни и закачливи емотикони, бутон с активен линк.
 3. Възможност за персонализиране на предаваната информация.
 4. Възможност за feedback, когато информацията е получена успешно, прочетена е и как е реагирал получателя.

Кога използваме Messenger?

 1. Искаме да създадем по-атрактивни информационни съобщения или предложения.
 2. Целим информацията да достигне до аудитория, която активно използва Messenger в своята комуникация.
 3. Целим бърза обратна връзка от получателя на информация – кратки проучвания.

Какво включва услугата Messenger кампания?

 1. Създаване и администриране на Messenger информационния канал.
 2. Създаване на Messenger съобщението.
 3. Изпращане на Messenger до голям брой получатели в кратък срок.
 4. Персонализиране на Messenger съобщението.
 5. Фиксирана цена за Messenger и дължима само когато изпратената информация е успешно доставена.
 6. Създаване на конкретна промо страница към съответния уеб сайт.
 7. Отчет на успешно доставените Messenger съобщения.

 

Newsletter

Newsletter или по-известно в България като e-mail маркетинг е традиционен класически комуникационен канал.

Той се използва от бизнеса и не само за предаване на различна бизнес информация /новини, нови продукти или услуги, информиране за нови ценови листи, персонални празнични пожелания, покана за участия в игри, анкетни проучвания, напомняне за предстоящо събитие, организационни дейности и други/.

Предимства при използване на – Newsletter

 1. Предаване на информация с индивидуален бранд стил в Responsive HTML формат на e-mail съобщение.
 2. Възможност за предаване на по-голям обем от информация.
 3. Възможност за комбинация на текст, изображения, анимирани изображения, включване на повече активни бутони и линкове в съобщението.
 4. Възможност за дигитална оценка на потребителската лоялност към бранда.
 5. Възможност за проследяване на потребителския интерес за предаваната информация.
 6. Отлична измеримост и оценка на всяка индивидуално проведена кампания.
 7. Предаване на информация до голям брой получатели (до 15 000/24 часа).

Кога използваме Newsletter?

Когато целим:

 • Да представим нов продукт или услуга, пред настоящи и потенциални клиенти.
 • Да предадем важна информация до голям брой получатели.
 • Да проследим потребителския интерес за определени нови продукти или към въвеждането на такива на българския пазар.
 • Да изпратим персонализирана покана за регистрация за участие или присъствие на
  мероприятие.
 • Да изпратим персонализирана празнична е-картичка, с която да напомним и да демонстрираме лично отношение и важността на клиента за бранда.
 • Провеждане на периодични изследвания за потребителска лоялност и удовлетвореност.
 • Насърчаване на продажбите, чрез представяне на информация, покана за участие в промо игри, промоции и други.

Какво включва услугата Newsletter?

 1. Създаване на дизайн за Newsletter (графични елементи, обработка и адаптация на снимков материал, създаване на криейтив анимирани изображения).
 2. Прецизна предварителна сегментация на получателите на Newsletter в зависимост от целите и вида на предаваната информация.
 3. Създаване и изпълнение на план график за изпращане на Newsletter.
 4. Актуализиране предоставените mail листи и изключване на (unsubscribe) отписалите се получатели.
 5. Възможност за изпращане на Newsletter до голям брой получатели (до 15 000 / 24часа и до 100 000месечно).
 6. Персонализиране на Newsletter съобщението.
 7. фиксирана цена за Newsletter и дължима само когато изпратената информация е успешно доставена.
 8. Отчет на успешно доставените Newsletter съобщения.
 9. Проследяване и отчет за потребителската активност.

Интеграция към уеб сайт /онлайн магазин

Push Notifications

Сравнително нов комуникационен канал за предаване на кратко анонсиращо съдържание с възможност за директно препращане към основния източник на информация.

Special offer pop up

Сравнително нов, забележим и интересен за бизнеса комуникационен подход, чрез които се създава допълнително динамика в дигиталната комуникация между потребителите и бизнес уеб сайта / онлайн магазина.

Силата на дигиталните рекламни канали


Създаване и управление на рекламни канали