SEO одит

Какво е SEO одит?

SEO одит е специализирана  комплексна услуга, която изследва всички причини защо конкретен  уеб сайт не е откриваем в резултатите на Google .

Този одит има за цел да изследва уеб сайта и да установи проблемите и грешките, които са допуснати от гледна точка на структура и начин на представяне на уеб съдържанието (текст, изображения, линкове и други, които имат отношение към позицията на класиране).

Да установи дали има наличие на евентуални проблеми, генериране на грешки от техническа страна при изпълнението на определени функции и времето за което се изпълняват.

SEO одита идентифицира и дава информация, като класира по приоритет конкретните причини за не конкурентното органично (не палтено) класиране в резултатите на Google.

Провеждането на на това изследване обикновено е първата и основна стъпка, която е и част от  по-голямата стратегия за оптимизиране на уеб сайта за повишаване на видимостта на уеб сайта в резултатите  при търсене. 

Видове SEO одит

Технически SEO одит

Техническия одит по-известен като вътрешен одит е на кратко казано изследване за установяване на технически-функционалното състояние на сайта, което е пряко отношение и с конкретно въздействие върху SEO оптимизирането на уеб сайта.

Off-page SEO

Off-page SEO - по-правилно и точно на български да се каже ПЕРИФЕРЕН ОДИТ. Това е одит, който има за цел да изследва и установи външните онлайн фактори имащи пряка връзка с онлайн представянето и степента на конкурентоспособност на сайта.

Ползите от SEO одит

1. ОСНОВНА

Знаете конкретните причини защо вашият уеб сайт не се класира или се класира по-назад в резултатите на Google при търсене.

2. ПРИОРИТЕТНА

Ще разполагате с конкретни решения на проблемите. Ще имате възможност да преразпределите и оптимизирате разходите си за реклама.

3. СТАБИЛНОСТ

Създавате възможност за постигане на по-добра и стабилна позиция на класиране за минимум година на пред.

5. КОНКУРЕНТНОСТ

С информацията която само SEO одита може да ви даде, ще сте наясно как вашите конкуренти изграждат своето онлайн присъствие и конкурентност.

За кого е полезна услугата SEO одит?

  • За малки фирми  е отличен стратегически ход за подобряване на онлайн конкурентното класиране и повишаване на своите продажби.
  • Фирмите с лидерски позиции в своя бранш, извършването на SEO изследването подсигурява стабилност на позициите.
  • За всеки бизнес, който разбира и счита, че онлайн откриваемостта е един от водещите приоритети.
  • За фирми, развиващи своята дейност във високо конкурентен бранш.

 


Колко често се прави SEO одит на сайта?

SEO индустрията е една от най-бързо развиващите се в световен мащаб. Google като водеща търсачка в тази индустрия, целяща да достави на потребителите си най-актуална и най-точна информация, както и за да оправдае високия си рейтинг и доверие на потребителите.

Периодично променя и актуализира правилата си, по които класира сайтовете в своите страници и позиции.

Това е една от основните причини, поради които определени сайтове в началото са се класирали на челни позиции, а след година могат да бъдат класирани много по-назад в класацията и дори да бъдат трудно откриваеми.

Затова ние препоръчваме на нашите клиенти да правят одит на сайта минимум веднъж годишно, като задължителен SEO одит се прави при планиране на редизайн на сайта.