Дегустация

Какво е дегустация?

Дегустация –  по своята същност представлява определяне на вкусови качества на храни и напитки, чрез опитване.

Провеждането на дегустации имат за цел да представят нов хранителен продукт или напитка, чрез предоставяне на възможност за директно безплатно или платено (обикновено при по-популярни винарски производители) опитване на определено количество от представяната храна или напитка.

При провеждането на дегустации дегустиращия първо се запознава с търговското наименование, опаковката, историята около създаването на продукта, част от технологията и конкурентните предимства на продукта.

По този начин дегустиращият изгражда своите първи впечатления за марката и вида на продукта още преди да е опитал вкусовите му качества. След като дегустиращият опита вкусовите качества на продукта, той трайно вече обвързва в съзнанието си придобитите познания за продукта с неговите оригинални вкусови качества.

Видове дегустации

Дегустациите според поставените цели могат да бъдат:

Организиране и провеждане на дегустации

Организиране и провеждане на дегустации за представяне на нови продукти в зала, на място при производителя в супермаркети. Провеждане на дегустация с рекламна и атракционна цел.