Печатна реклама

Печатна реклама - Значение, форми, предимства, недостатъци.

Печатната реклама - значение  по своята същност печатната реклама погледнато от съвременна гледна точка, представлява допълнителен комуникационен канал за предаване на рекламно съдържание. Печатна реклама създава възможност за достигане до аудитория, до която слабо достига или не достига дигитална реклама. Използването на печатна реклама в конкретно време и пред конкретна целева аудитория (по време на мероприятие, или отваряне на нов търговски обект) е важен и ключов инструмент за успешното представяне на една компанията. Все още въпреки, развитието на дигиталните технологии в България има места, където печатната реклама е водещ и основен комуникационен канал за предаване на рекламно съдържание.

Печатна реклама - форми

Форми на печатната реклама -печатните рекламни материали се разделят на:

Рекламни флаери - известни още  рекламни листовки(еднолистен рекламен печатен материал формат А5 или А6).

Рекламна дипляна - рекламен материал със стандартен формат А4. (В себе си побира общо 6 колони рекламно съдържание, по 3 колони за лице и гръб).

Рекламни брошури - това е многостраничен рекламен материал (наподобява малка книжка).

Рекламни каталози - многостраничен печатен рекламен материал съдържаш информация (снимка, тех. схема, описания и други) за предлаганите продукти.

Рекламни постери - еднолистов печатен рекламен материал формат А0.

Печатна реклама - предимства.

Кои са предимствата на печатната реклама?

 • По-продължително въздействие.
 • Възможност за предаване face to face.
 • Запомнят се лесно и  за по-дълго време.
 • Можеш да я запазиш и споделиш по-късно.
 • Възможност да я разгледаш отново в удобно време
 • Допълва дигиталната реклама.
 • Осигурява още един източник на клиенти.
 • Основен и успешен рекламен канал за определени бизнеси.
 • Допринася за силна разпознаваемост на марката.
 • Изгражда по-високо ниво на доверие.
 • Привличат повече внимание.
 • Повече възможности за комбинирано използване (маркетинговия микс).
 • Възможност за представяне на повече рекламно съдържание.
 • Сравнително по-малко ограничения.
 • Повече фокус върху съдържанието .
 • Полезна и търсена от клиентите.
 • Полезен справочник.
 • Допълнително предава усещане за лукс (за премиум продукти/услуги).
 • Задоволява желанието за притежание на частица от луксозен бранд.
 • Допринася за изграждане на предимство и повече авторитет.

Печатна реклама - недостатъци

Кои са недостатъците на печатната реклама?

 1. Основен недостатък на печатната реклама е намаляване и загуба на актуалност с и стойност за рекламодателя и потребителя.
 2. Не е екологична.
 3. По-скъпа, обхват ограничен до тиража.
 4. Не предоставя информация за интереса на клиента.

Печатна реклама - цена

Колко ще ми струва печатната реклама?

Ценообразуването на печатната реклама минава през няколко етапа: I етап. подготвяне на рекламно съдържание (текст и снимки). II етап. определяне на формат и изготвяне на дизайн за печатна реклама (графична обработка и предпечат). III етап. избор на материал (хартия и довършителни ефекти), определяне на цветност и тираж за отпечатване. IV етап. довършителни дейности (форматиране, биговане, телботиране, шиене, лепене и други.)

 

Печатна реклама - разпространение

Рекламни съоръжения

Разпространение на печатна реклама, чрез рекламни съоръжения.

Това са специално изработени рекламни съоръжения (поставки, снап рамки, плоскости и други) за поставяне на печатни рекламни материали. Тези съоръжения са поставени или монтирани на точно определени места.

Метростанции

Разпространение на печатна реклама на метростанциите.

Печатната реклама в метростанциите и метро вагоните се извършва с наемането на рекламни съоръжения за определен период от време.

Изисква предварително планиране и запазване.

Раздаване на ръка

Разпространение на печатна реклама, чрез раздаване на ръка.

Това е класически и ефективен модел на разпространение, но за него също е необходимо предварително планиране и изисква разрешение и заплащане на общински такси, ако раздаването се извършва на общинска територия.

Пощенски кутии

Разпространение на печатни рекламни материали по пощенски кутии.

Планиране и разпространение печатни рекламни материали по пощенски кутии. Метода е по-известен като безадресна реклама.

Този метод е широко разпространен и предпочитан поради сравнително по-ниската цена и по-бързото изпълнение.