Изработка на рекламни материали

Изработка на дизайн за рекламни материали

Изработка на рекламни материали създаването на дизайна на рекламния материал е ключов момент в представянето на рекламно съдържание за вашият продукт или услуга в определен печатен формат - флаер, постер,  дипляна, брошура, каталог и други.

Вашият печатен рекламен материал ще бъде създаден професионално. Ще спазим вшият корпоративен стил на представяне, като използваме цветове, фонт, форми, фигури, пиктограми, инфографики дефинирани във вашият бранд бук.

Ще съобразим графичния дизайн на рекламния материал с материала върху който ще бъде отпечатван, както и технологията на отпечатване за да получим рекламен материал с високо качество.

Предпечатна подготовка за рекламния материал - всички създадени от нас проекти на рекламни материали включват и стандартна предпечатна подготовка или съгласно изискванията на посочена от вас печатница, която ще използвате.

Печатни рекламни материали

Изготвяме дизайн проекти, както за всички стандартни печатни рекламни материали, така и такива които са предвидени да се използват в дигитална среда.

Отпечатване на рекламни материали

Агенцията работи с 22 печатници от цялата страна. Те са доказали своето качество през годините ни на съвместна работа. Ще получите най-добрата цена и качество.