Телемаркетинг

Телемаркетинг

Какво е ТЕЛЕМАРКЕТИНГ ?

Телемаркетинга е директен "агресивен" маркетинг, който ангажира точно определена аудитория с представянето на конкретен продукт или услуга, в момента на телефонния контакт. Телефонния контакт има за цел да бъдат представени на кратко продукта или услугата, да се установи интереса на клиента и нагласата му за покупка.

Предимства на ТЕЛЕМАРКЕТИНГА ?

Основно предимство на телемаркетинг стратегията е получаването на обратна връзка от клиента (интерес, мнение и нагласа за покупка) за предлаганата услуга или продукт в момента на разговора.

Друго ценно предимство на телемаркетинга е възможността за предоставяне на персонализирани решения, спрямо потребностите на клиента и реализиране на допълнителни продажби.

Видове телемаркетинг услуги