Онлайн анкета

Проучване чрез онлайн анкета

Какво представлява онлайн анкетата?

Онлайн анкета - тя представлява уеб базиран въпросник, който е достъпен и удобен за попълване онлайн на компютър или мобилно устройство.

Предимства на онлайн анкетирането.

Възможност за бързо достигане и попълване онлайн анкетите от голям брой респонденти. Сравнително ниска цена в зависимост начина на разпространение на анкетата.

Недостатъци на онлайн анкетирането

Възможно е да не са достигнали линкове до всички респонденти. Не възможност за отваряне на онлайн анкетата поради слаба Интернет свързаност.

Видове онлайн анкетни проучвания

Методи за представяне и попълване на анкети