Метрореклама

Изработка на дизайн за метрореклама.

Дизайнът за метрореклама включва – създаване на две работни дизайн концепции за съответния вид метрореклама, до 5 корекции, предпечатна подготовка напълно съобразена със съответния формат, размер, печатна резолюция и вида на материала върху който ще бъде отпечатана рекламната визия.

Отпечатване на рекламните визии и доставка до адрес на фирмата с делегираните права за извършване на монтаж на рекламните визии върху наетите рекламни съоръжения.

Срок за изпълнение:

За създаване на рекламни работни концепции от 1 до 3 работни дни

Предпечатна подготовка от 1-2 работни дни.

Отпечатване на рекламните визии от 3 до 7 работни дни.

Mетроборд - реклама

МЕТРОБОРД e рекламно съоръжение разположено на перона зад релсовия път.

Метроборда е с голяма рекламна площ, която позволява да се предава повече рекламно съдържание, както и да се използва сравнително голям шрифт.  

Метробордовете имат няколко предимства: създават възможност за бързо възприятие на рекламните заглавия – дори и най-краткотрайния визуален контакт е достатъчен за аудиторията да разбере тематиката на рекламното съдържание.

Времето, което пътниците отделят, за да изчакат мотрисата е напълно достатъчно за да се запознаят с цялото съдържание на рекламата.

 

Голямата площ на метроборда позволява информацията да бъде прочетена от различни ъгли и дистанции.

Друго предимство на размера на метроборда, е че той е най-голямото рекламно съоръжение на перона, винаги привлича вниманието и вероятността рекламното съдържание да не бъде забелязано е почти нулева.

Какъв е размера на метроборда?

Размерите на метроборда са 3 х 2 метра.

Метропано - реклама в метро вагоните

МЕТРОПАНА. Те са разположени в горната част на метровагоните, което осигурява добра видимост, както за правостоящите, така и за седящите пътници. Изключително подходящи за подробно текстово послание, сложни характеристики на продукт, промоции, лизингови схеми и други. Информацията от рекламната визия привлича изцяло вниманието по време на пътуване.

Видове метропана:

  • Хоризонтални с размери: 60 см. (ширина) x 40 см. (височина).
  • Вертикални с размери: 50 см. (ширина) x 70 см. (височина).

Метрокутии (Метро рамки)

МЕТРОКУТИИТЕ са рекламни съоръжения разположени в подлезите към метростанциите, пространствата около касовите зони, на пероните, ескалаторните, стълбищните и преходните коридори, това са местата, където пътниците имат най-близкият контакт рекламното съдържание.

Светещи метрокутии

Двустранни светещи кутии, които привличат погледите и правят престоя на изчакване по-приятен и едностранни кутии в поредица по стените на перона, които са подходящи за позициониране на рекламна визия с развитие, както и за индивидуално планиране.