GDPR

Услуги свързани със защита на личните данни и внедряването на общия европейски регламент (ЕС)2016/679

GDPR - Регламент (ЕС)2016/679

GDPR - какво е това?
General Data Protection Regulation - това е общ Европейски регламент, който има за цел да въведе единни правила валидни за общността за използване, обработка и съхранение на личните данни на физическите лица.

Регламент (ЕС)2016/679 официално влезе в сила от 25.05.2018г.  Пълният текст на Регламент (ЕС) 2016/679 може да намерите (🔗 линк).

За кого е приложим Регламент (ЕС)2016/679?
Регламента се отнася за всяка фирма - дружество / организация, регистрирана на територията на Европейския съюз, която при извършването на своята дейност изисква, обработва и съхранява лични данни на физически лица.

GDPR - Услуги