Графичен дизайн

Графичен дизайн - услуги

Графичния  дизайн, в съвременния бизнес, се е превърнал в незаменим и задължителен елемент, който е приоритетно използван при бизнес представянето,  проектното и продуктово презентиране, визуалните и печатните реклами, брандирането на служебни автомобили, търговските обекти и офиси. Представете потенциала на вашият бизнес, продукт, услуга или личен бранд чрез професионално създадени графични проекти.

Възползвайте се от предимствата на графичния дизайн и визуалната му сила да въздейства  привличайки вниманието на нови клиенти.

Видове графични услуги

Създаване на лого дизайн

Какво е лого?

Логото е най-кратката и най-лесно запомняща се визуална форма чрез, която една фирма или продуктов бранд се идентифицира пред клиенти и партньори. Едно от основните предимства на логото е неговата неговата универсалност, адаптивност и устойчивост във времето разбира се ако бъдат спазени основните правила за създаване на лого.

Корпоративна идентичност

Изработка на офис материали съдържащи вашият бранд.  Чрез тях създавате допълнителен визуален контакт между вашия бранд и клиента. Успешно налагате вашият бранд (лого елемента) използвайки визуалната памет на клиента/партньора.

Изготвяне на графични проекти за:

Печатни рекламни материали

Изработка на рекламни материали - изготвяне на дизайн и предпечатна подготовка за флаери, дипляни, брошури, каталози, периодични продуктови издания за супермаркети,  менюта, подложки за чаши, брандиране на салфетки. Дизайн и предпечат на етикети и опаковки.

Пакетна услуга - графичен дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на:

Отпечатване на рекламни материали

В процеса на работа през годините агенцията изгради трайни партньорски взаимоотношения с 22 печатници от цялата страна. В основата на тези взаимоотношения стои доказано качество и висок професионализъм.

Професионалната екипна работа между графичните дизайнери на агенцията и печатарите работещи в партньорските печатници е гарант за елиминирането на грешки и несъответствия, за правилния избор на технологията за отпечатване и довършителните дейности, това от своя страна гарантира високото качество и устойчивост на отпечатаните материали.