Общински разрешения

За провеждане на рекламни мероприятия и кампании на територията
на Столична Община.

Общински разрешения за провеждане на рекламна дейност.

За провеждането на рекламни дейности, мероприятия, изграждане на рекламни съоръжения, поставяне на рекламни елементи, информационно-указателни табели се допускат на общинска територия само след придобиване на съответните общински разрешения.

    1.    Общинско разрешение за провеждане на мероприятие с рекламна или друга бизнес цел, се издава по реда и условията предвидени в Наредба на столичен общински съвет за обществения ред на територията на столична община.

   2. Общинско разрешение за поставяне на рекламен щанд на територията Столична Община, се издава съгласно реда и условията определени в НАРЕДБА за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

   3. Общинско разрешение за Кампанийна реклама.
Какво е кампанийна реклама?  Това е  реклама чрез организиране на открито или в подлези и други обществени пространства на ревюта, хепънинги, промоции, раздаване на рекламни листовки, брошури, каталози, мостри и др.

Разрешението се издава съгласно реда и условията определени в НАРЕДБА за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

Съдействие за издаване на общински разрешения